Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I 2002 mistet 40 helsepersonell sin autorisasjon. For over halvparten er årsaken eget misbruk av rusmidler. Sykepleierne utgjør den største gruppen: Av de 22 sykepleierne som mistet autorisasjonen, mistet 19 den på grunn av rusmiddelmisbruk.

Fylkeslegene har siste årene oversendt færre saker til Helsetilsynet, men alvorlighetsgraden i de oversendte sakene er større enn tidligere år.

Helsetilsynet ferdigbehandlet 170 tilsynssaker i 2002. 40 % av disse ble avsluttet uten reaksjon, mot 60 % året før. Vel halvparten av tilsynssakene som ble avsluttet i 2002 er rettet mot leger: 27 leger har fått advarsel, hovedsakelig på grunn av uforsvarlig pasientbehandling. 9 leger mistet lisensen. Totalt er det gitt 98 administrative reaksjoner med hjemmel i helsepersonelloven. 24 av disse ble påklaget til Statens helsepersonellnemnd.

26 helsepersonell mistet autorisasjonen på grunn av eget misbruk av rusmidler og 7 helsepersonell mistet den på grunn av seksuell utnytting av pasient. De resterende 7 autorisasjonstapene skyldes forskjellige alvorlige brudd på helsepersonellovens bestemmelser.

Helsetilsynet har i 2002 gitt kun 5 systemkritikker mot virksomheter. Grunnen til dette er at fylkeslegene i økende grad avslutter de fleste sakene der det gis systemkritikk.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden har vært 8,2 måneder (2001: 9,6 måneder), medianen ca. 6 måneder. Antall tilsynssaker under behandling pr. 31.12.02: 126.

Tilsynssaker behandlet i Helsetilsynet i 2002 alle reaksjoner
  2002 (2001)
Advarsel 49 (38)
Tap av autorisasjon 40 (36)
Begrensning av autorisasjon 7 (1)
Tap av rekvireringsrett for legemidler 2 (3)
Systemkritikk 5 (19)
Politianmeldelse 14 (7)Tilsynssaker behandlet i Helsetilsynet i 2002 reaksjoner mot helsepersonell fordelt på yrkesgruppe
  Advarsel Tap av autorisasjon Begrensning av autorisasjon
  2002
(2001)
2002
(2001)
2002
(2001)
Leger 27 (22) 9 (15) 3  
Tannleger 6 (2)   (3)   (1)
Psykologer 2 (2) 1 (1)    
Sykepleiere 6 (7) 22 (12) 2  
Hjelpepleiere 1 (1) 5 (5) 1  
Jordmødre 2 (1)        
Fysioterapeuter 1 (1) 1      
Kiropraktorer 2 (2)        
Vernepleiere     1   1  
Radiografer 1          
Ambulansearbeidere 1          
Omsorgsarbeidere     1