Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Mange kommuner har for dårlig oversikt over nyankomne asylsøkere, flyktninger og personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som kommer til Norge for familegjenforening.  Nyankomne risikerer derved å ikke få informasjon om helsetjenesten, slik at de kan be om helsehjelp når de trenger det.


-De sikres ikke forsvarlig smittevern, og nyankomne med psykiske lidelser blir i varierende grad oppdaget og tatt hånd om, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.


I 2004 gjennomførte Helsetilsynet i fylkene et landsomfattende tilsyn med kommunale helsetjenester til nyankomne asylsøkere, flyktninger og personer som kom til Norge gjennom familiegjenforening. Det ble foretatt tilsyn i 55 kommuner. Undersøkelsene avdekket svikt på flere områder.


Det er et gjennomgående funn at for mange kommuner har for dårlig oversikt over nyankomne, og at for mange kommuner ikke er klar over hvilke plikter de har når det gjelder helsetjenester til disse gruppene. Dette fører til at nyankomne som har behov for helsetjenester ikke alltid vil kunne vite hvilken helsehjelp de kan få.

De er ikke alltid sikret at tuberkulosekontroll gjennomføres i tide, eller at det gjøres målrettede undersøkelser for å finne andre smittsomme sykdommer.

Tilsynet har også vist at psykiske lidelser i varierende grad blir oppdaget og ivaretatt på en tilfredsstillende måte i kommunene. Konsekvensen av mangler i helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser kan være mer alvorlig for denne gruppen enn for pasienter med forankring i det norske samfunnet.


Helsedirektør Lars E. Hanssen presenterte funnene på en pressekonferanse i Oslo mandag, i forbindelse med fremleggelsen av Tilsynsmelding 2004.


-Situasjonen gir grunn til bekymring. Vi forutsetter at de ansvarlige myndigheter både på lokalt og sentralt plan gjennomgår tilsynsrapporten, og snarest tar de nødvendige skritt for å utbedre manglene, sier Hanssen.

Priv. til red: For nærmere opplysninger, kontakt helsedirektør Lars E. Hanssen på telefon.

Se ellers www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding