Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

forsidebilde rapport 4/2008

Avlastning og støttekontakt – tjenester med betydning for et bedre liv! Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven

Rapport fra Helsetilsynet 4/2008
PDF

Veileder landsomfattende tilsyn med avlastnings- og støttekontakt- tjenester etter sosialtjenesteloven 2007

PDF

Sikrar kommunane forsvarlege avlastnings- og støttekontakttenester?

Artikkel frå tilsynsmelding 2007
PDF

Fylkesmennene gjennomførte i 2007 landsomfattende tilsyn med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven. Fylkesmennene undersøkte om kommunene sikrer:

  • forsvarlig tildeling av støttekontakt- og avlastningstjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstav b (avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid) og c (støttekontakt for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer)
  • at avlastere og støttekontakter har nødvendig kunnskap og tilstrekkelige ferdigheter

Tildeling av tjenester omfattet både informasjon om tjenestene, saksbehandlingsprosessen med utredning og vurdering, samt iverksetting av vedtak om avlastning og støttekontakt.

I 61 av de 66 undersøkte kommunene konstaterte fylkesmennene svikt på ett eller begge områdene de undersøkte. I to tredjedeler av kommunene fant fylkesmennene svikt når det gjelder tildeling av avlastning- og støttekontakttjenester. Godt over halvparten av kommunene sørget ikke for at avlastere og støttekontakter hadde tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å utføre arbeidet. Mange av kommunene som ble undersøkt hadde utfordringer knyttet til å sikre systematisk styring, ledelse og forbedringsarbeid i avlastnings- og støttekontakttjenestene.

Fylkesmennene følger opp tilsynet overfor de enkelte kommunene.