Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med kommunale helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Rapport fra Helsetilsynet 3/2008
PDF

Veileder landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser 2007

PDF

Kommunale helse- og sosialtenester til vaksne med psykiske lidingar

Artikkel frå Tilsynsmelding 2007
PDF

Det ble i 2007 gjennomført et landsomfattende tilsyn med helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser. Tilsynet omfattet 68 kommuner (og bydeler) i hele landet. Tilsynet har undersøkt om tjenestene er tilstrekkelige og tilgjengelige for alle som trenger dem, om tilbud er tilpasset den enkeltes behov, ønsker og forutsetninger, og om ulike deltjenester har samordnet sine tilbud og samarbeider slik at tilbudet framstår helhetlig.

Etter Statens helsetilsyns vurdering, er det i dette landsomfattende tilsynet avdekket svikt i en del av kommunene som kan få meget alvorlige konsekvenser for tjenestemottakerne. Følgene av ufullstendig utredning eller mangelfull samhandling kan være at tilbud glipper og at tjenesten ikke dekker de faktiske behovene verken i innhold eller omfang – og slik at tilbudet i sum ikke blir faglig forsvarlig.

Kommunenes kanskje største utfordring synes å være å styre tjenestetilbudet på en slik måte at de til tross for fragmentert organisering, at det er ulike lovverk som styrer ulike tjenester og at det er mange yrkesgrupper involvert – likevel sikrer at tjenester ytes i samsvar med regelverkskravene til helse- og sosialtjenestene.

Men vi stiller også spørsmål om regelverket på området gir for lite konkrete anvisninger, og at det derfor er vanskelig for kommunene å forvalte. Vi etterlyser bedre veiledning til kommunene om hvilke tjenester de skal yte til mennesker med psykiske lidelser, og hva innholdet i disse tjenestene skal være.