Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Tannhelsetjenesten – med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper

Rapport fra Helsetilsynet 1/2010
PDF

Tannhelsetenester til bebuarar i institusjon aukar

Artikkel frå Tilsynsmelding 2009
PDF

Som en del av det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten har Statens helsetilsyn tidligere utredet området tannhelsetjenester. Vi har hatt et særlig fokus på omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten til de gruppene som tannhelsetjenesteloven stiller krav om at fylkeskommunen skal prioritere.

Statens helsetilsyn har tidligere gitt ut tre rapporter om tannhelsetjenesten i Norge. Rapportene viste betydelige fylkesvise forskjeller i tannhelsetjenestetilbudet, som ga grunn til bekymring for at prioriterte grupper i flere fylker ikke fikk det tilbudet de har krav på.

Denne rapporten presenterer bakgrunnsdata på følgende områder:

  • Områdeovervåkning – tannhelsestatistikk
  • Oppsummering av tilsynserfaring – planlagte tilsyn
  • Oppsummering av tilsynserfaring – tilsynssaker og rettighetsklager
  • Gjennomgang av forvaltningsrapporter om tannhelsetjenesten.