Helsetilsynet

Bilde av forsiden

Dent-O-Sept munnpensel som smittekilde for alvorlig sykehusinfeksjon. Rapport til helseminister Dagfinn Høybråten, 17.04.02