Helsetilsynet

Bilde av forsiden

Fylkeslegenes tilsyn med helsetjeneste i fengsler – oppsummeringsrapport

Rapport fra Helsetilsynet 4/2002
PDF

Fylkeslegenes tilsyn med helsetjeneste i fengsler - oppsummeringsrapport

  • Tilsynsrapporter. Enkeltrapporter fra dette tilsynet er fjernet fra nettstedet, men kan fremskaffes ved henvendelse til