Helsetilsynet

Bilde av forsiden

Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenester til aldersdemente i 2001 – oppsummeringsrapport

Rapport fra Helsetilsynet 3/2002
PDF

Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenester til aldersdemente i 2001 - oppsummeringsrapport

  • Tilsynsrapporter. Enkeltrapporter fra dette tilsynet er fjernet fra nettstedet, men kan fremskaffes ved henvendelse til 
  • Veileder for tilsynet (pdf)