Helsetilsynet

Bilde av forsiden

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Rapport fra Helsetilsynet 5/2002
PDF

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten - Rapport om prosjektet fra Helsetilsynet til Helsedepartementet