Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester

Rapport fra Helsetilsynet 11/2002
PDF

I rapporten beskrives en metode for hvordan man systematisk kan forbedre legemiddelhåndteringen

ved sykehjem og i hjemmebaserte tjenester. Erfaringer har vist at metoden er et godt verktøy for å redusere risikoen for feil ved legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgssektoren.

Det ble gjennomført et prosjekt, ledet av GRUK (Gruppe for kvalitetsforbedring i helsetjenesten), for å se hvordan pleiepersonale, leger og apotek samarbeider om håndtering av legemidler i Porsgrunn og Hareid kommuner. Metoden for hvordan man kan redusere risiko for feil ved legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgssektoren er utviklet på grunnlag av erfaringene fra prosjektet.