Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Spesialisthelsetjenestens veiledningsoppgaver overfor kommunehelsetjenesten

Rapport fra Helsetilsynet 10/2002
PDF

Samhandling og informasjonsutveksling mellom nivåene i helsetjenesten er ikke alltid så god som § 6-3 i lov om spesialisthelsetjeneste legger opp til.

I rapporten beskrives et pilotprosjekt som ble gjennomført i Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag i 2001. Kartleggingen viste at veiledning, informasjon og råd fra spesialisthelsetjenesten ikke alltid fungerte til beste for at kommunene kunne løse oppgavene sine i tråd med lover og forskrifter. Undersøkelsen gir holdepunkter for at spesialisthelsetjenestens veiledningsordninger i liten grad er forankret i ledelsen og at ordningene ikke inngår i en systematisk plan for samhandling mellom nivåene.

Resultatene fra prosjektet tilsier at fylkeslegene bør følge opp med systemrevisjoner og rådgivning for å sikre at veiledningsplikten blir overholdt.