Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Der det er hjerterom……. Kartlegging av belegg i psykiatriske akuttavdelinger 2002

Rapport fra Helsetilsynet 6/2003
PDF

I rapporten presenteres en kartlegging av belegg i psykiatriske akuttavdelinger som ble gjort i løpet av en uke høsten 2002. Samtlige psykiatriske akuttavdelinger i Norge svarte på undersøkelsen. Det betyr at resultatene beskriver forholdet mellom antall innlagte pasienter og sengekapasitet for samtlige pasienter som var innlagt i psykiatriske akuttavdelinger i den aktuelle uken.

I løpet av kartleggingsuken var 98% av plassene ved de psykiatriske akuttavdelingene belagt. Det betyr at det er lite å gå på hvis det oppstår situasjoner som krever en annen disponering av rom og senger. Det rapporteres at pasienter skrives ut for tidlig eller sendes hjem på permisjon for å skaffe plass til nye pasienter.

Etter Helsetilsynets vurdering er belegget i psykiatriske akuttavdelinger for høyt i forhold til det avdelingene er dimensjonert for. Helsetilsynet understreker at alle ansvarlige aktører må gripe fatt i problemet slik at situasjonen kan endres.