Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Helsetilsynets bidrag til statusrapport om fastlegeordningen

Rapport fra Helsetilsynet 8/2003
PDF

I rapporten oppsummeres tilsynsmyndighetenes erfaringer etter to år med fastlegeordningen.

Rapporten er Helsetilsynets bidrag til Helsedepartementets statusrapport om ordningen etter to år.

Tilbakemeldingen fra Helsetilsynet i fylkene er at fastlegeordningen har ”gått seg til ”og at fastlegeordningen gir et godt grunnlag for å følge opp pasientene bedre. Rapporten påpeker at det er forbedringspotensial på viktige områder, som for eksempel:

  • Legetjenesten i kommuner med mangelfull legedekning må følges opp

  • Ledig listekapasitet er nødvendig for å innfri fastlegerettighetene

  • Fastlegens koordinerende rolle bør styrkes

  • Fastlegeavtalene bør videreutvikles og følges opp

  • Kronikere må ivaretas bedre ved listereduksjon

  • Offentlig legearbeid må styrkes