Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Kartlegging av tilgjengeligheten til lege. ”Når hjelpen kan vente litt”

Rapport fra Helsetilsynet 2/2003
PDF

I rapporten beskrives utfallet av en telefonundersøkelse til 432 kommuner. Hensikten var å finne ut om kommunene hadde et system for å sikre tilgjengelighet til lege på dagtid. Norsk Gallup utførte intervjuene på oppdrag av Statens helsetilsyn. I 184 kommuner oppnådde intervjueren kontakt med et legekontor som hadde vakt

I 114 kommuner ble den som ringte henvist til egen fastlege eller annen lege og i 78 kommuner ble det ikke oppnådd kontakt. I 68 kommuner ble henvendelsen besvart av akuttmedisinsk nødmeldetjeneste.

Kartleggingen var metodisk komplisert og resultatene må tolkes med varsomhet.

Helsetilsynet mener likevel at de samlet sett gir et rimelig godt bilde av den situasjonen en pasient kan møte ved å benytte telefonkatalogens nummeropplysning ”Når hjelpen kan vente litt” for å oppnå kontakt med vakthavende lege på dagtid.