Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

På feil sted til rett tid? Korridorpasienter og utskrivingsklare pasienter i indremedisinske avdelinger. Kartlegging 2002 og utvikling 1999–2002

Rapport fra Helsetilsynet 1/2003
PDF

Helsetilsynet har foretatt flere kartlegginger av overbelegg og forekomst av korridorpasienter og utskrivingsklare pasienter ved de somatiske sykehusene. I denne rapporten beskrives situasjonen i 2002 og utviklingen siden 1999.

På landsbasis ble det registrert en nedgang i gjennomsnittlig antall korridorpasienter fra 1999 til 2002. Nedgangen var størst ved regionsykehusene, men Helsetilsynet betegner fortsatt situasjonen ved disse sykehusene som bekymringsfull.

Helsetilsynet påpeker at det er nødvendig med oppfølging både fra staten, de regionale helseforetakene, helseforetakene og de indremedisinske avdelingene for at den positive tendensen skal fortsette. Det er viktig at Helsetilsynet i fylkene følger opp situasjonen lokalt.