Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer i 2002

Rapport fra Helsetilsynet 4/2003
PDF

Veileder for fylkeslegenes tilsyn med helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer 2002

PDF

I rapporten oppsummeres erfaringer fra landsomfattende tilsyn med helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer. Helsetilsynet har vurdert funnene og kommet med tilrådinger. Både vurderingene og tilrådingene kan leses i rapporten.

Det ble gjennomført tilsyn i 83 kommuner og ved 41 barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Hovedfunnene var svikt i legeundersøkelsen ved helsestasjon og i skolehelsetjenesten, sviktende samarbeid mellom nivåene i helsetjenesten og nesten fullstendig mangel på individuelle planer. Retten til vurdering og prioritering i spesialisthelsetjenesten synes å være ivaretatt.

Helsetilsynet konkluderer i rapporten at det er et stort forbedringspotensial innen helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer, særlig gjelder det legenes rolle og deltakelse både i kommunen og ved poliklinikkene og arbeidet med individuell plan på begge nivåer. Helsetilsynet mener det er en utfordring for Helsedepartementet å avklare ansvarsforhold knyttet til individuell plan slik at lovkravet kan bli ivaretatt. Helsetilsynet stiller spørsmål ved om ikke veiledningsplikten bør legges på foretaksnivå.