Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Oppsummering av tilsyn med smittevernet i intensivavdelinger september 2002

Rapport fra Helsetilsynet 3/2003
PDF

I rapporten oppsummeres innholdet i seks tilsynsrapporter fra intensivavdelinger ved seks foretak. Tilsynene ble initiert etter utbruddet av bakterien Pseudomonas aeruginosa ved en rekke norske sykehus vinteren 2001-2002.

Hovedfunnene ved de seks tilsynene var at det var svikt i ulik grad på disse områdene:

Sykehusenes infeksjonskontrollprogram, bygningsmessige forhold, kunnskapsnivået blant leger om smittevern og sykehushygiene, innkjøpsrutiner og gjenbruk av sterilt medisinsk engangsutstyr, ledelsen ved sykehuset og systemer for dokumentstyring.

Helsetilsynet tilrår i rapporten at erfaringene fra tilsynet blir brukt til å bedre forholdene både og at sentrale myndigheter bør sette i verk tiltak der det er hensiktsmessig.