Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Styrket smittevern i kommunene – sluttrapport fra prosjektet

Rapport fra Helsetilsynet 5/2003
PDF

I rapporten presenteres status for prosjektet ”Styrket smittevern i kommunene” som ble gjennomført i 2001-2002 som et samarbeid mellom Helsetilsynet og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Målet med prosjektet var å stimulere kommunene til å styrke det lokale smittevernet både faglig og formelt.

Prosjektet ble satt i gang på bakgrunn av erfaringer fra tilsyn og for å øke kompetansen blant smittevernleger og annet personell i kommunen slik at de står bedre rustet til å oppfylle myndighetenes krav på smittevernfeltet. Blant resultatmålene var at alle kommuner skulle ha smittevernplaner innen utgangen av 2002, at det skulle utarbeides mal for kommunale smittevernplaner og at det skulle gjennomføres tiltak for å øke kompetansen blant smittevernleger og annet personell.

Deltakere på de fylkesvise smittevernkonferansene som ble arrangert i prosjektperioden, tyder på at prosjektet har hatt positiv effekt og at Helsetilsynet har fått et viktig grunnlag for fremtidige tilsynsaktiviteter.