Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Rapport fra Helsetilsynet 14/2004
PDF

I mars 2004 publiserte Helsetilsynet en rapport om tannhelsetjenesten i Norge (Rapport fra Helsetilsynet 5/2004). Som ett ledd i oppfølging av tannhelsetjenesten, har Helsetilsynet oppdatert statistikken med tall for 2003 og utarbeidet denne korte rapporten.

Rapporten presenterer en beskrivelse av omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene i 2003 og utviklingen fra 2002-2003:

  • Det var i 2003 1,2 millioner mennesker under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten.Dette tilsvarer 88 prosent av alle personer i de prioriterte gruppene.
  • 80 prosent av alle personer under tilsyn i 2003 var barn i alderen 1-18 år.
  • Det har fra 2002 til 2003 vært en økning på 1,0 prosent i antall barn og 1,8 prosent i antall psykisk utviklingshemmede under tilsyn.
  • Antall ungdom under tilsyn har økt med 8,8 prosent.
  • Det har i samme perioden vært en liten nedgang i antall eldre, langtidssyke og uføre under tilsyn.
  • Antall voksent betalende klientell under tilsyn har økt med 10,5 prosent.
  • De fylkesvise forskjellene er ikke blitt mindre.

Tabeller utrykte vedlegg: Tannhelsestatus Fylkesvis 1992-2003. (pdf)
Tabeller utrykte vedlegg: Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne befolkningen. (pdf)