Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Rapport fra Helsetilsynet 14/2004
PDF

I mars 2004 publiserte Helsetilsynet en rapport om tannhelsetjenesten i Norge (Rapport fra Helsetilsynet 5/2004). Som ett ledd i oppfølging av tannhelsetjenesten, har Helsetilsynet oppdatert statistikken med tall for 2003 og utarbeidet denne korte rapporten.

Rapporten presenterer en beskrivelse av omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene i 2003 og utviklingen fra 2002-2003:

  • Det var i 2003 1,2 millioner mennesker under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten.Dette tilsvarer 88 prosent av alle personer i de prioriterte gruppene.
  • 80 prosent av alle personer under tilsyn i 2003 var barn i alderen 1-18 år.
  • Det har fra 2002 til 2003 vært en økning på 1,0 prosent i antall barn og 1,8 prosent i antall psykisk utviklingshemmede under tilsyn.
  • Antall ungdom under tilsyn har økt med 8,8 prosent.
  • Det har i samme perioden vært en liten nedgang i antall eldre, langtidssyke og uføre under tilsyn.
  • Antall voksent betalende klientell under tilsyn har økt med 10,5 prosent.
  • De fylkesvise forskjellene er ikke blitt mindre.

Tabeller utrykte vedlegg: Tannhelsestatus Fylkesvis 1992-2003. (pdf)
Tabeller utrykte vedlegg: Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne befolkningen. (pdf)