Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Fortsatt press på plassene. Kartlegging av belegg i psykiatriske akuttavdelinger 2003 og utvikling 2002–2003

Rapport fra Helsetilsynet 9/2004
PDF

Fortsatt press på plassene i psykiatriske akuttavdelinger

Artikkel fra Tilsynsmelding 2004
PDF

Denne rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av belegg i psykiatriske akuttavdelinger i 2003, og beskriver utviklingen fra 2002 til 2003. Bare akuttavdelinger med plikt til å yte øyeblikkelig hjelp ble inkludert i kartleggingen.

Beleggsprosenten i kartleggingsuken var 99 prosent i 2002 og 96 prosent i 2003. Dette varierte i 2003 fra 79 prosent i Helse Midt-Norge til 112 prosent i Helse Vest. Beleggsprosenten var høyere enn 100 prosent i åtte helseforetak og lavere enn 90 prosent i ti helseforetak.

På landsbasis var hele 13 prosent av inneliggende pasienter utskrivningsklare i 2002 og 14 prosent i 2003. Dette varierte i 2003 fra 8 prosent i Helse Midt-Norge til 21 prosent i Helse Sør.

En betydelig andel av enhetene hadde i løpet av kartleggingsuken plassert pasienter andre steder enn i pasientrom. Trettito prosent av enhetene i 2003 og 40 prosent av enhetene i 2002 svarte bekreftende på spørsmål om det forekommer pasienter som deler rom med andre pasienter, men som egentlig skulle hatt enerom.

Konklusjonen er at det fortsatt er stort press på plassene i akuttavdelingene. Når institusjonene utnytter plassen slik kartleggingen har vist, er det grunn til å stille spørsmål om forutsetningene for bruk av tvang er tilstede.