Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Fortsatt for fullt – Korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter i indremedisinske avdelinger. Kartlegging 2003 og utvikling 1999–2003

Rapport fra Helsetilsynet 2/2004
PDF

Overbelegg i sjukehus

Artikkele i Tilsynsmelding 2005
PDF

Rapporten beskriver resultater fra en kartlegging av korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter i indremedisinske avdelinger i 2003, og utviklingen 1999-2002.

Kartleggingen i 2003 viser at det har vært en økning i antall korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter i landet som helhet siden 2002. Det totale omfanget av korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter i 2003 er på om lag samme nivå som i 1999.

Ti helseforetak hadde i kartleggingsuken i 2003 en beleggsprosent på over 100 %, og åtte helseforetak hadde 50 eller fl ere korridorpasienter per 1000 effektive senger. Fem helseforetak hadde både høyt belegg og et høyt antall korridorpasienter. Det er grunn til å se nærmere på situasjonen i disse helseforetakene. Et viktig problemstilling for de regionale helseforetakene og helseforetakene er om et høyt omfang av korridorpasienter har sammenheng med for lav kapasitet.