Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Kosmetisk kirurgiske inngrep i Norge

Rapport fra Helsetilsynet 8/2004
PDF

9000 inngrep med kosmetisk kirurgenes kniver

Artikkel fra Tilsynsmelding 2004
PDF

Markedsføring av kosmetisk kirurgi i lovens grenseland

Artikkel fra Tilsynsmelding 2004
PDF

I rapporten presenteres resultater fra to kartlegginger av kosmetisk kirurgi i Norge.

Den ene handler om omfanget av slike inngrep i 2003, med særlig vekt på inngrep på personer under 18 år. Den viser at av de 8000-9000 inngrepene som ble foretatt, ble 38 utført på personer under 18 år, og samtlige av disse inngrepene ble ansett å være medisinsk indiserte. Helsetilsynets er derfor av den oppfatning at kosmetisk kirurgiske inngrep på personer under 18 år er av et svært lite omfang. Ni av ti inngrep utføres på kvinner, og både blant menn og kvinner er aldersgruppen 30-49 år sterkest representert.

Den andre kartleggingen handler om markedsføring av tjenestene. Det ble gjort en gjennomgang av markedsføringsmateriale i aviser og blader/magasiner, hvor det ble funnet lite markedsføringsmateriale, og på Internett, hvor det ble funnet mye. En del av markedsføringsmaterialet ble vurdert å bevege seg på kanten av hva som er lovlig. På bakgrunn av funnene anbefaler Helsetilsynet at det utarbeides en forskrift om markedsføring av kosmetisk kirurgi. Samtidig pekes det på at behovet for nøytral informasjon til publikum ikke er tilfredsstillende dekket.

I en sammenfatning peker Helsetilsynet på at regulering av bransjen med bruk av lov og forskrift bare i liten grad kan påvirke etterspørsel og tilbud. Kroppsidealer, seksualitetens kår og individualisering er stikkord. For Helsetilsynet er klager er en viktig kilde til informasjon om kvaliteten på helsetjenester, men for kosmetiske inngrep er det forholdsvis få klager.