Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Oppsummering av tilsyn i 2003 med pasientrettigheter i somatiske poliklinikker

Rapport fra Helsetilsynet 3/2004
PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn med pasientrettigheter ved somatiske poliklinikker 2003

PDF

Helsetilsynet i fylkene gjennomførte i 2003 landsomfattende tilsyn ved 50 somatiske poliklinikker i landets fem helseregioner, for å undersøke hvordan pasientrettigheter som er vesentlige ved henvisning til spesialisthelsetjenesten, ivaretas:

  • Sikrer spesialisthelsetjenesten at pasientene får den vurderingen de har krav på?
  • Hvordan følges resultatet av vurderingen opp?
  • Sikrer spesialisthelsetjenesten at pasienter som har rett til helsetjenester, får informasjon om hvilken helsehjelp de kan forvente, og om ventetider og sykehusvalg?

Tilsynet viste at pasientenes rettigheter på flere områder ikke blir godt nok ivaretatt. Mange somatiske poliklinikker har liten kjennskap til hvilke krav som gjelder for vurdering, prioritering og oppfølging av henvisninger, og for håndtering av ventelister og fritt sykehusvalg. Tilsynet viste at det er mange utfordringer å ta tak i før befolkningen kan sies å få lik tilgang til spesialisthelsetjenester. Stortingets uttrykk for hvilke pasientgrupper som bør prioriteres, sikres ikke godt nok slik prioriteringen praktiseres i dag.

Det må iverksettes tiltak for å gjøre kravene kjent og tatt i bruk i spesialisthelsetjenesten slik at formålet med pasientrettighetsloven skal kunne nås. Ledelsesnivåene i spesialisthelsetjenesten må sørge for at kravene integreres i måten oppgaver organiseres, utføres og følges opp.