Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Oppsummering av landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjoner

Rapport fra Helsetilsynet 11/2004
PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjoner 2004

PDF

Evaluering av fødetilsynet

Artikkel frå Tilsynsmelding 2005
PDF

Fødeinstitusjonene har for dårlig oversikt over egne resultater

Artikkel fra Tilsynsmelding 2004
PDF

Helsetilsynet i fylkene utførte landsomfattende tilsyn med 26 av landets ca. 60 fødeinstitusjoner i landets fem helseregioner. Det ble undersøkt om helseforetakene gjennom systematisk styring og kontinuering forbedring sikrer at fødeinstitusjonene er tilrettelagt slik at de oppfyller krav til faglig forsvarlighet. Tilsynet undersøkte fire hovedtema:

  • seleksjon av fødende til ulike typer fødeinstitusjoner
  • overvåking og oppfølging av noen utvalgte tilstander
  • håndtering av akutte situasjoner
  • læring og forbedring

Selv om Norge er et av de tryggeste landene å føde i, har dette tilsynet vist at det er rom for forbedringer. Både når det gjelder seleksjon til rett nivå, overvåking og oppfølging under fødsel har tilsynet påpekt områder som kan forbedres. Det er ikke pålitelige nasjonale tall på forekomst av ulike tilstander og resultater ved fødselshjelp. Alle helseforetakene har ikke lagt til rette for nødvendig kommunikasjon og samarbeid mellom leger og jordmødre, og ansvarsforhold er ikke avklart alle steder. Også ledelse og styring kan forbedres.

Det tilrådes at det blir utarbeidet et nasjonalt sett av data som skal registreres ved alle fødeinstitusjoner som både kan brukes til internt forbedringsarbeid og til nasjonale oversikter. For noen komplikasjoner bør forekomsten søkes redusert. Helseforetakene må utvikle hensiktsmessige samhandlingsarenaer for fødselshjelpere, og der det er uklare styringslinjer bør disse avklares. Ledelsen av virksomhetene må også sørge for å bruke egne resultat til systematisk evaluering, forbedring og styring av virksomheten.