Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Oppsummering etter tilsyn med kommunenes smittevernberedskap ved 6 flyplasser med internasjonal trafikk

Rapport fra Helsetilsynet 1/2004
PDF

I rapporten oppsummerer Helsetilsynets syv tilsyn med vertskommuners smittevernberedskap ved seks flyplasser med internasjonal trafikk. Tilsynene ble gjennomført våren 2003. Bakgrunnen var Helsedepartementets oppdrag til Helsetilsynet om å gjennomføre tilsyn med Oslo Lufthavn, Gardermoen, i forbindelse med den nylig oppståtte sars-epidemien. Tilsynet ble senere utvidet til fem andre lufthavner med stor internasjonal trafikk.

Ved tilsynene fant Helsetilsynet mangler ved planverket i fire av seks kommuner. I tre av disse ble ikke kommunenes smittevernberedskap ved flyplassene vurdert som forsvarlig.

Rapporten redegjør for oppfølgingen av manglene og avvikene samt Helsetilsynets vurderinger og videre tilrådinger.