Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Meldesentralen – årsrapport 2003

Rapport fra Helsetilsynet 5/2005
PDF

For 2003 er det registrert 1810 uønskede hendelser som utløste meldeplikt til Helsetilsynet i fylket. Antall meldinger om pasientskade i 2003 har økt noe sammenliknet med de siste par år.

Det fremgår i for liten grad av materialet hva virksomhetene iverksetter av tiltak for å hindre at uønskede hendelser oppstår, og gjentar seg. Det understrekes at det i tråd med det lovpålagte kravet om internkontroll er et lokalt ansvar å følge opp uønskede hendelser i helsetjenesten. Helsetilsynet finner det bekymringsfullt at antall meldinger tyder på at det fortsatt bare er toppen av isfjellet som avdekkes når det gjelder skade på pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Helsetilsynet er av den oppfatning at de helseinstitusjoner som melder flest uønskede hendelser i større grad har et kvalitetssystem som fungerer enn de institusjoner som melder lite eller ingenting.