Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Kartlegging av bruk av lindrende sedering til døende

Rapport fra Helsetilsynet 6/2006
PDF

Uklarhet om lindrende sedering til døende

Artikkel fra Tilsynsmelding 2004
PDF

Statens helsetilsyn gjennomførte høsten 2004 en skriftlig spørreskjemaundersøkelse om lindrende sedering. De viktigste funnene ved undersøkelsen var:

 

  • Helseforetakene skiller ikke klart mellom lindrende sedering ved livets slutt og den sedering som finner sted som følge av smertebehandling i livets sluttfase.
  • Lindrende sedering i terminal fase brukes sjelden i norske sykehus.
  • Sykehusavdelingene er opptatt av de medisinske forutsetningene som må være til stede før slik behandling kan gis. Få avdelinger er imidlertid klar over at pasienten som hovedregel skal samtykke til behandlingen.
  • Mange avdelinger angir ikke klart hvem som er ansvarlig for behandlingen
  • Det er uklart hvem som skal dokumentere behandlingen i pasientjournalen og hvor ofte journalnotater skal føres.