Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Når det haster… Øyeblikkelig hjelp ved bevisstløshet – annerledes ved rus?

Rapport fra Helsetilsynet 7/2006
PDF

 

På oppdrag fra Statens helsetilsyn har Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) gjennomført en undersøkelse av den akuttmedisinske kjeden fra henvendelse om funn av bevisstløs person er mottatt hos akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) til oppdraget er avsluttet av ambulansetjenesten.

Rapporten består av to deler: Helsetilsynets tilsynsmessige vurdering av resultatene fra undersøkelsen og rapport fra NAKOS.

Resultater i NAKOS-rapporten viser at AMK har etablert gode rutiner og prosedyrer som skal brukes og som ansatte og ledere opplever at blir brukt ved melding om behov for øyeblikkelig hjelp. Likevel viser et utvalg journaler at AMK ved mange av hendelsene ikke har gjort det de sier at de gjør. Ved flere av henvendelsene om behov for øyeblikkelig hjelp har ikke AMK innhentet tilstrekkelig informasjon om pasientens vitale funksjoner til å ha et godt nok beslutningsgrunnlag for å vurdere forsvarlig respons. Resultatene indikerer også at det kan være behov for å bedre samarbeidsrutinene mellom AMK og politiet ved henvendelse om medisinsk nødhjelp.

Vår undersøkelse kan ikke gi svar på om rusrelaterte hendelser håndteres annerledes enn ved antagelse om andre årsaker til bevisstløshet, men vi har heller ikke holdepunkter for å hevde at dette faktisk skjer.

Det forutsettes at ansvarlige eiere og drivere etterser at rutiner gjennomgås og eventuelt forbedres og at det legges til rette for å utnytte eksisterende læringsmuligheter.