Helsetilsynet

Blir minst mogleg tvang brukt?
Artikkel fra Tilsynsmelding 2005.