Helsetilsynet

Har langvarige og samansette behov – får eit stykkevis og delt tenestetilbod?
Artikkel fra Tilsynsmelding 2005.