Helsetilsynet

Overbelegg i sjukehus
Artikkel fra Tilsynsmelding 2005.