Helsetilsynet

Rett til innsyn, men ikkje i alt
Artikkel fra Tilsynsmelding 2005.