Helsetilsynet

Sjølvmord trass i behandling
Artikkel fra Tilsynsmelding 2005.