Helsetilsynet

Statens helsetilsyn – overordna i klagesaker
Artikkel fra Tilsynsmelding 2005.