Helsetilsynet

Tilsyn med private spesialisthelsetenester
Artikkel fra Tilsynsmelding 2005.