Helsetilsynet

Å overvåke sårbarhet og kvalitet
Artikkel fra Tilsynsmelding 2006.