Helsetilsynet

Fortsatt svikt ved bruk av tvang i kommunene
Artikkel fra Tilsynsmelding 2006.