Helsetilsynet

”Kommer du levende inn, kommer du levende ut” – men hva skjer så?
Artikkel fra Tilsynsmelding 2006.