Helsetilsynet

Kommunene må ta legevakttjenesten på alvor
Artikkel fra Tilsynsmelding 2006.