Helsetilsynet

Og forøvrig er det Helsetilsynets mening at...
Artikkel fra Tilsynsmelding 2006.