Helsetilsynet

Rettighetsklager på legemiddelassistert rehabilitering
Artikkel fra Tilsynsmelding 2006.