Helsetilsynet

Svikt i allmennlegers håndtering av høyt blodsukker
Artikkel fra Tilsynsmelding 2006.