Helsetilsynet

Vikarbyråer i helsetjenesten – ressurs og utfordring
Artikkel fra Tilsynsmelding 2006.