Helsetilsynet

Blod – trygt å gi, trygt å få.
Artikkel fra Tilsynsmelding 2007.