Helsetilsynet

Ikkje alle kommunar tilbyr brukarstyrt personleg assistanse.
Artikkel fra Tilsynsmelding 2007.