Helsetilsynet

”Vi har ikkje råd til meir, så dette må vere godt nok"
Artikkel fra Tilsynsmelding 2007.