Helsetilsynet

Leiaransvaret for å etablere system – hendingsbaserte tilsynssaker
Artikkel fra Tilsynsmelding 2007.