Helsetilsynet

Retten til nødvendig helsehjelp – overprøving av klagevedtak
Artikkel fra Tilsynsmelding 2007.