Helsetilsynet

Sjølvmord blant pasientar behandla i psykisk helsevern
Artikkel fra Tilsynsmelding 2007.