Helsetilsynet

Tvangsmulkt for første gong
Artikkel fra Tilsynsmelding 2007.